Privacy Policy

Privacyverklaring
Drumschool Cleuver hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en
handelt in dat kader in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving, waaronder
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Verwerking persoonsgegevens
We verwerken persoonsgegevens primair omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van
een overeenkomst. We verwerken persoonsgegevens van onze leerlingen (en hun ouder(s) /
verzorger in geval de leerling bij inschrijving minderjarig is), gericht op het kunnen verzorgen
van muziekles, het deelnemen aan evenementen, voor correspondentie en facturatie.
Daarnaast verwerkt Drumschool Cleuver persoonsgegevens van huurders gericht op de
uitvoering van het huurcontract, voor correspondentie en facturatie.
We verzamelen de volgende persoonsgegevens:


• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adres
• Emailadres
• Telefoonnummer


Daarnaast verwerken we persoonsgegevens in de vorm van beeldmateriaal (foto’s en video’s)
voor intern gebruik met als doel de ontwikkeling van de leerling. Deze verwerking is enkel
gericht op dit doel en wordt niet verder verspreid. Daarnaast wordt beeldmateriaal gebruikt
voor publicitaire doeleinden ten behoeve van de Drumschool Cleuver (posters, flyers, website
en dergelijke). Drumschool Cleuver zal immer vooraf toestemming aan u vragen voor het
maken van opnames en voor het gebruikmaken van beeldmateriaal.


Wettelijke bewaartermijn
Drumschool Cleuver zal uw persoonlijke gegevens bewaren voor zolang nodig of toegestaan
in het licht van het doeleinde of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Deze
gegevens zullen in ieder geval gewaard worden (i) voor de duur van de lopende relatie die we
met u hebben en (ii) conform de wettelijke termijnen van de belastingdienst.
We bewaren persoonsgegevens ook na de wettelijke termijn. Mochten we van deze gegevens
in de toekomst gebruik willen maken, bijvoorbeeld voor deelname aan een activiteit, dan
zullen wij u benaderen en om toestemming vragen.


Bescherming persoonsgegevens
Drumschool Cleuver neemt redelijke organisatorische, technische en administratieve
maatregelen om persoonlijke gegevens binnen de organisatie te beschermen. Helaas is geen
enkel systeem voor gegevensoverdracht of -opslag volledig veilig. Als u redenen hebt om te
geloven dat uw interactie met ons niet langer veilig is, verzoeken wij u ons onmiddellijk te
waarschuwen.


Delen van persoonsgegevens met derden
Drumschool Cleuver deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dat nodig is voor de
uitvoering van de met u afgesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Rechten
U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen of
over te laten dragen. Tevens kunt u eerder gegeven toestemming voor een bepaalde
verwerking intrekken. U kunt dit doen via onderstaande contactgegevens.
Drumschool Cleuver doet niet aan geautomatiseerde besluitvorming.
Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan Drumschool
Cleuver via onderstaande contactgegevens en/of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens
Indien u vragen heeft over het privacybeleid van Drumschool Cleuver, een klacht wilt indienen
of uw gegevens wilt inzien, dan kunt u contact opnemen via richard@cleuver.nl of 070-3550647.

Dit reglement is vastgesteld op 24-05-2018 door:


Drumschool Cleuver
Badhuisweg 29
2587 CB Den Haag

Deel deze pagina

Gratis een proefles van een half uur volgen?

Je gegevens
  • Je moet een geldig mailadres invoeren
  • Graag uw telefoonnummer invoeren
  • Zonder toestemming kunnen wij geen contact met u opnemen