In memoriam

Hans Cleuver

8 mei 1947 - 4 maart 2018

Onze Hans,

Drummer, inspirator, vader, echtgenoot, broer, opa, oom, man van extremen,
zei op zaterdag 3 maart jl.:
“Ik kap ermee. Het is niet wat ik wil, maar het is wat het is.
Ik wil leven, maar het is mij niet gegund.”
Na een lijdensweg en een achtbaan van emoties besloot Hans, resoluut als hij kon zijn,
dat het mooi was geweest en gaf zich gewonnen aan de genadeloze ziekte.

Wij zullen zijn humor, tomeloze energie en gedrevenheid, zijn altijd aanwezig zijn,
zijn onrust en zijn bij tijd en wijle onuitstaanbaarheid vreselijk missen.

Op vrijdag 9 maart a.s. is er tussen 19:00 uur en 19:45 uur gelegenheid om afscheid te nemen van Hans.
De locatie is Sorghvliet aan de Groot Hertoginnelaan 1 te Den Haag.

De uitvaart vindt plaats op zaterdag 10 maart a.s. om 11:00 uur
op de begraafplaats St. Petrus Banden aan de Kerkhoflaan 10 te Den Haag.


Bo
Laurie en Rob
Daniel, Eva, Romy en Nina
Emilie en Richard
Jurriaan en Miranda
Atie, Leon en Victor
Olga

Correspondentie: richard@cleuver.nl